Fundacja "Dziękuję, że Jesteś!"  
 

Likwidacja fundacji

Likwidator Fundacji "Dziękuję, że Jesteś!" (dalej: Fundacja), KRS 0000523624, podaje do publicznej wiadomości, iż dn. 11 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał Postanowienie (na mocy Uchwały Rady Fundacji z dnia 17 czerwca 2016 o rozwiązaniu Fundacji i otwarciu jej likwidacji z dniem 1 lipca 2016 r.), na podstawie którego wpisał do rejestru KRS informację o otwarciu likwidacji. Likwidatorem Fundacji jest Marek Mistarz.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. Kontynuowane są czynności związane z likwidacją Fundacji.

Wzywa się do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do 24 grudnia 2016 r. na adres Fundacji: św. Andrzeja Boboli 24, 15-649 Białystok.

Kontakt z nami

Fundacja "Dziękuję, że Jesteś!"
ul. św. Andrzeja Boboli 24
15-649 Białystok

tel.: 795 733 433

fundacja@dziekujezejestes.pl

Numery rejestrowe

NIP: 542-324-02-05
REGON: 200885506
KRS: 0000523624

statut fundacji

Konto bankowe

ING Bank (SWIFT: INGBPLPW)
70 1050 1953 1000 0090 3045 7478


© 2014 - 2016 Fundacja "Dziękuję, że Jesteś!"